Nakliyat Sigortası

Nakliyatpoliçeleri , ticari malların taşımaya uygun nakil vasıtaları ile bir yerden başka bir yere taşınırken bu taşıma esnasında uğrayacağı zararlara karşı, emtea üzerindeki para ile ölçülebilir menfaatini, nakliyat poliçesinde yazılı teminatlar, genel ve özel şartlar kapsamında temin eden bir poliçe türüdür.

Nakliyat Emtea Teminatları

Nakliyat Emtea Sigortası
Nakliyat sigortaları, ticari malların taşımaya uygun nakil vasıtaları ile bir yerden başka bir yere taşınırken bu taşıma esnasında uğrayacağı zararlara karşı, sigortalının emtea üzerindeki para ile ölçülebilir menfaatini, poliçede yazılı teminatlar,genel ve özel şartlar kapsamında temin eden bir sigorta türüdür. Sigortalının ihitiyacına ve riskin özelliğine göre farklı teminatlar eklenerek özelleştirilebilmekle birlikte,genel Nakliyat sigorta teminatlarını 3 ana başlıkta toplamak mümkündür;

Tam Ziya Teminatı
En dar kapsamlı teminat olup,malın nakil vasıtası ile birlikte tamamen ziya olması halini, Tam Ziya Klozu dahilinde teminat altına alır.

Dar Teminat
Emteanın nakil vasıtası ile birlikte taşıma esnasında karşılaşacakları rizikolar neticesinde uğrayacağı zararları teminat altına alır. Bu klozda teminata girmeyen başlıca rizikolar çalınma,eksilme ve ıslanmadır. Havayolu taşımalarında dar teminat mümkün değildir.

Geniş Teminat
Nakliyat sigortasındaki en geniş kapsamlı teminat olup,öngörülmeyen kaza ve/veya olay neticesinde yükte meydana gelebilecek hasar ve kayıpları teminat altına almaktadır.

Nakliyat Poliçeleri ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular

Emtia Nakliyat Poliçesi neleri kapsar?

Emtia Nakliyatpoliçesi, malın kara,hava deniz ve demiryolu ile bir yerden başka bir yere taşınması sırasında maruz kalabileceği ziya ve hasarları Nakliyat poliçesinde belirtilen şartlar ve kapsamlar içerisinde teminat altına alır.

Emtia Nakliyat (yük) Poliçelerinin Fiyatlandırılmasında Rol Oynayan Etkenler Nelerdir?

Emtia nakliyatpoliçelerinin fiyatlandırılmasında rol oynayan etkenleri dört bölümde toplayabiliriz.Nakiyat Poliçelerinde önemli olan etkenler: Malın cinsi, ambalajı, taşıma biçimi,Sefer,Taşıma aracı, Teminatın kapsamı

Nakliyat Abonman taşıma sözleşmesi ne demektir?

Nakliyat Abonman sözleşmesi ile belirli karalaştırılmış bir zaman dönem içinde, güzergah bilgisi,emtea cinsi , teminat türü ve limiti genel olarak belirtilmiş taşımaların tamamını teminatı altına almaktadır.Abonman taşıma sözleşmesi bir çerçeve anlaşması olup, bu sözleşmenin kapsamına girmek koşuluyla her bir sevkiyat için münferit nakliyat abonman şartlarında bir nakliyat poliçesi tanzim edilmesi gerekmektedir.

Teminat türüne göre nakliyesi yapılacak mallar hangi rizikolara karşı teminat altına alınmaktadır:

 • Nakil vasıtasının batması, raydan çıkması, çarpması, çarpışması, devrilmesi ve yanması,
 • Yangın, infilak,
 • Deprem ve volkanik rizikolar,
 • Deniz veya yağmur suyu ile ıslanma,
 • Çalınma, aşırma, eksik çıkma, teslim edilmeme,
 • Kırılma,
 • Fırtına,
 • Denize atma
 • Müşterek avarya- Dalgalar tarafından denize sürüklenme

Emtea Nakliyat Sigortası'nın teminat kapsamı dışında kalan haller hangileridir?

 • Sigortalının kasdı, hilesi, kötü niyeti,
 • Sigortalı emteanın doğasından kaynaklanan akma, hacim ve ağırlık kayıpları,
 • Yetersiz ve uygunsuz ambalaj, yanlış istifleme,
 • Emteanın kendi ayıbından kaynaklanan hasarlar,
 • Her türlü gecikme hasarı,
 • Nükleer ve atomik rizikolar,
 • Nakil vasıtasının taşınan yüke ve yola elverişsiz olması,
 • Harp, grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri (ek primle teminata dahil edilebilir)

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ