DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARI

Kuruluş yılımız olan 1958’ den beri tüm branşlarda hizmet veren Şirketimiz, 14.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5363 sayılı “Tarım Sigortaları Kanunu” doğrultusunda kurulan TARSİM’ e (Tarım Sigortaları Havuzu)  üye olmuştur. 15 Ağustos 2007 tarihinden itibaren de  DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARI yapmaktadır.

Çiftçimizin ödeyeceği sigorta primine devlet desteği 2007 yılı için %50 olarak belirlenmiştir.

 ÜRÜNLERİMİZ:

  • Bitkisel Ürün Sigortaları

  • Sera Sigortaları

  • Büyük Baş Hayvan (Süt sığırları) Sigortaları

  • Kümes hayvanları Sigortaları

  • Su ürünleri Sigortaları

BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTALARI

Çiftçi Kayıt Sistemine(Ç.K.S)  kayıtlı çiftçilerimizin  sigorta yaptırırken ürününe ve ihtiyacına en uygun teminatı seçebilmeleri için 2  paket sunulmuştur.

  • Paket 1 : Tüm bitkisel ürünler için Dolu,  Fırtına, Hortum, Yangın ve Heyelan teminatları

  • Paket 2 : Sadece meyveler için Don, Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın, Heyelan teminatlarını kapsamaktadır.

SERA SİGORTALARI

Seralarda yetiştirilen tüm bitkisel ürünler için Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın ve Heyelan risklerinin neden olduğu miktar kaybı sigorta kapsamındadır.  

BÜYÜKBAŞ HAYVAN  SİGORTALARI

Ön soy kütüğüne ve soy kütüğüne kayıtlı süt sığırları için;
- Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale,
- Her türlü kazalardan, yılan ve böcek sokması,
- Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,
- Her türlü doğal afetler ve güneş çarpmaları,
- Yangın ve infilak sebebiyle meydana gelen, ölüm ve mecburi kesim riskleri ile teknik şartlar çerçevesinde
yavru atma riski, sigorta kapsamındadır
 

KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTALARI

Kapalı sistemde üretim yapan, bio-güvenlik ve hijyen tedbirlerini almış tesislerde yetiştirilen Kümes hayvanları için;
- Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan ,her türlü kanatlı hayvan hastalıkları,
- Her türlü kazalar ve zehirlenmeler,
- Her türlü doğal afetler,
- Yangın veya infilak sebebiyle meydana gelen ölümler, zorunlu öldürme ve mecburi kestirme riskleri  sigorta kapsamındadır.