OTO KAZA SİGORTALARI

KASKO SİGORTASI

Kasko Sigortası; aracı, aşağıda yazılı tehlikelere karşı sigorta eder. Poliçede belirtilmeleri koşuluyla, aracın standardının dışında yer alan her türlü aksesuar ve ses, iletişim, görüntü cihazları da sigorta kapsamı içindedir. 

  • Sigortalının veya aracı kullanan kişinin iradesi dışında, ani ve harici etkiler sonucunda, sigortalı aracın devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması, sabit veya  hareketli bir cismin çarpması veya böyle böyle bir cisme çarpma gibi kazalar sonucu oluşan hasar ve kayıplar.
  • Üçüncü şahısların, kötü niyet ve muziplikleri sonucu oluşan hasarlar.
  • Sigortalı aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs sonucu meydana gelen hasar ve kayıplar.
  • Sigortalı aracın yanması sonucu oluşan hasarlar.

KARAYOLLARI MALİ SORUMLULUK (TRAFİK)  SİGORTASI

Motorlu aracın işletilmesi sırasında, üçüncü şahısların ölümü, yaralanması ve maddi zararlara sebebiyet verilmesi halinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’ na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alan zorunlu bir sigortadır.

MOTORLU ARAÇLARLA İLGİLİ MESLEKİ FAALİYETTE BULUNANLAR MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunan teşebbüsler; gözetim, onarım, bakım, alım-satım, araçta değişiklik yapılması veya benzeri bir amaçla kendilerine bırakılan araçların neden olacağı zararlardan dolayı Karayolları Trafik Kanunu’ na göre aracın asıl işleteni gibi sorumludurlar.

Mesleki Sorumluluk Sigortası, yukarıda belirtilen alanlarda faaliyet gösteren meslek sahipleri tarafından yaptırılan ve meslek sahiplerinin hukuki sorumluluğu teminat altına alan zorunlu bir sigortadır.

İHTİYARİ MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

Bu sigorta ile aracınızın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafik Kanunu'na ve Umumi Hükümlere göre aracın işletenine düşen hukuki sorumluluğu ve bu poliçe teminat kapsamında olmak şartıyla Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası hadlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı limitlere kadar temin eder.
 YANGIN PAKET SİGORTALARI

Mr Sigorta Yangın Paket Sigortaları ile Eviniz ve İş Yerleriniz,

Risklere karşı teminat altına alınmaktadır..
 

Unutmayın 365 gün 24 saat hizmetinizdeyiz.